Listopad 2012

Ostáva minútka - už zubí sa Smrtka

24. listopadu 2012 v 18:41 Tvorba: POEZIE
AUTOR: Knihofil18
TÉMA: -
ŽÁNR: poezie
NÁZEV: Ostáva minútka - už zubí sa Smrtka

Už umiera posledný deň,
rodí sa tá posledná noc.
prežiješ len posledný sen,
nie je času dosť na pomoc.

K tebe kloní sa Zubatá
a na nebi mesiac svitá.
Pomaly otvará vráta,
ktoré vedú do Onho sveta.

Aj luna nešťastne žiali,
keď lezieš na tvrdom brali.
Utíchli dokonca hviezdy,
spievajú strakaté drozdky.