10 slov - Gura-chan

11. října 2015 v 9:43 |  Témata
Lov myšlenky

Většina myslí má podobu nějakého rozsáhlého přírodního území. Vyprahlé pouště, hustého lesa… dokonce i ledových krajin plné sněhu, jež nepřestává hustě padat. Je to prostor, který uměla využít. Terén se dal přečíst, dalo se v něm stopovat, dalo se odhadnout, kterým směrem se cíl vydal a kde se pravděpodobně bude ukrývat.
Tohle však nebyla jedna z těch myslí.


Znechuceně zasykla a přidržela si obvaz zuby. Rychlé zafačování, zastrčení konce za záhyb a krvácení z ruky bylo alespoň pro tuto chvíli zastaveno. Nečekala tak tvrdou obranu. Cíl musel mít podobu, která mu umožňovala bránit se, případně samostatně útočit, což znamenalo, že musí být připravena na další útok. Před tím, než ránu obvázala, dobře si prohlédla stopy zubů. Podle jejich otisků odhadovala, že to bude liška. Zaútočila na ni z mlhy a uvěznila zde.
Ipsi se pozorně rozhlédla.

Stála v pohotovostním přikrčení uprostřed tmavého sálu, jehož zdi byly, až na pár lascivních sloupů s podstavci jako pařáty, zaplněny stovkami ne-li tisíci obrazy. Malými, úzkými se zašlými dřevěnými rámy ale i velkými, z nichž potměšile svítilo zlato a drahé olejové barvy. Namalované tváře lidí budily dojem, že ji pozorují. Také ticho, které zde panovalo by slabšímu, než je ona, mohlo docela slušně hrát na nervy. Ze sálu nevedly žádné dveře ani okna.
"Obrazárna," hlesla tiše, ale zvuk se stejně rozléhal.
Stále ještě ve střehu opatrně uvolnila popruh na pásu u boku. Zbraň jí vklouzla do ruky. Byla to jednoruční kuše, menší než kterou obvykle používala, avšak o to rychlejší a smrtící. Byl to epesní kus, jiní lovci by se s radostí připravili o prsty, jen aby ji mohli mít. Nacvičeným pohybem ji nabila a sklonila.

To, že je v uzavřené místnosti, mohl být problém. Cíl v podobě lišky se ukrýval v jednom z obrazů a číhal. Cítila na sobě jeho oči. Nemohla čekat ještě déle.
Zadržela dech a znehybněla. Hluboko v sobě nalezla kruh barevných plamenů, jež se pomalu otáčel. Rudý vysílal zlostné impulsy, jak se snažil vymanit z její moci. Modrý tajemně zářil, Žlutý vychytrale čekal a Zelený líně plápolal. Rychle zachytila ten modrý a vymrštila jej ven z kruhu. Prudce vydechla a ucítila, jak z ní uniká síla, která se nyní před ní pomalu formovala. Obrys zvířete matně pableskoval měsíčním svitem a svíjel se. Ipsi vydechla a vztáhla k němu ruku.
Dopadla na teplý a hebký psí hřbet. Byl jen světlem a stínem, ale po všech stránkách svých schopností dokonalý lovecký pes.
Ipsi cítila, že se liška dala do pohybu a tak neotálela ani chvíli a rychlým pokynem přízrak vyslala, aby zmizel v nejbližším obraze. Věděla dobře, že modrý plamen je spolehlivý a podoba psa věrná. Jednalo se o dokonalé souznění, které potřebovala. Honba za kořistí mohla začít.

Rána po kousnutí jí vysávala sílu stejně jako každý pohyb přízraku. O to větší cenu musela zaplatit teď, když využila i jeho smysly. Soustředila se na splynutí a pozvolna otevřela druhé oči. Chvíli viděla rozostřeně, ale podle rychlého oddechování poznala, že je přízrak v pohybu. Divoce oddechoval, ale nespouštěl kořist z dohledu. Štval jej z obrazu do obrazu.
Každý náraz do plátna, než jím pronikl, jej zpomalil, kdežto liščí ocas se vzdaloval čím dál víc. Liška jakoby si schválně vybírala obrazy s vázami, rytíři, davy lidí a vším ostatním, co pletlo psí smysly nebo ubíralo přízraku na rychlosti, když se vyhýbal všem těmto překážkám.

Ipsi držela nabitou kuši připravenou v ruce. Cítila studenou dlažbu sálu, skrze tenkou podrážku, i vlastní vyčerpání. Její oči, nyní mléčně bílé, možná v sále hleděly do prázdna, ale ve stejnou chvíli sledovaly i psí kroky. Nos měla naplněný pachem kořisti a sluch našponovaný na nejjemnější škrábnutí drápku. Byla vytrvalá, ale lov neprobíhal podle jejích představ. Neměla cítit tolik napětí. Tolik strachu z tohohle prostoru.
Lišky nelovila ráda, byly vychytralé a měli příliš zbraní. Mnohem raději by štvala zajíce nebo černou zvěř. Myšlenku v podobě, jež mohla být snáze ulovena.

Kořist vyběhla z obrazu s květinami a Ipsi nestihla zamířit. Šipka se nemohoucně odrazila od dlažby a černé tlapky zmizely v jiném z obrazů. Přízrakem na malou chvíli uviděla sama sebe, než se opět pustila do honu.
Přikrčila se, protože instinktivně věděla, co přijde. Rychle se odtáhla z podoby psa, skoro jakoby pozpátku někam padala. Hlava se jí zatočila, ale již byla schopná rozeznat první obrysy sálu. Trhnutím se svalila na záda a s rukou napřaženou neomylně vystřelila.
Sál se zakymácel. Liščí tělo tvrdě dopadlo na dlažbu.


Postava v červeném plášti se mírně nahnula, jak muž přenesl váhu z jedné nohy na druhou. Stál k ní zády, jako každý zkušený klient. Nevědět, co by dokázala jen z pohledu do jejich tváří, jistě by nehledali zrovna ji.
"Cíl?"
Za křeslem se ozýval šelest a tichounké ťapkání, pro její sluch však hlasitější než sbíječka.
Myši. Nudná kořist.
"Důchodce, žije v domově… jménem-"
"Není třeba," zarazila ho klidně.
Muž se zachechtal ale Ipsi ho ignorovala.
"Vlastní myšlenku, která mě zajímá," pokračoval. "Stopa by měla být čerstvá… je to teprve pár hodin, co na ni přišel."
Šelest ani v nejmenším neodváděla její pozornost, někde v hlavě jej však stále sledovala, skoro jako by se jí vypálily další oči vzadu na hlavě. Příšerný zlozvyk.
"Její esence?" Při zvuku jejího hlasu myš najednou strnula a šelest ustal. Možná v něm byla znát touha ji zabít.
Muž se na chvíli odmlčel, jako by pátral v paměti. "Nápadně rudá, smíšená s …černobílou," řekl nakonec. "Musíte ji ale chytit ještě dnes."
Ipsi neznatelně přikývla, přestože si byla vědoma, že ji muž nemůže vidět. Zvedla se z prohnutého křesla a myš se dala na útěk. Klient zamířil k východu hned po ní. Překročil mrtvolku na zemi a zmizel v šeru.


Oči přízraku odkryly jak její nedostatek pozornosti, tak odkrytou slabinu. Nebylo možné, aby si toho kořist, co byla zároveň i lovcem, nevšimla a nevyužila toho.
Sál se dál nelibě otřásal, když došla k nehybnému tělu. Ani její šipka nedokázala zabít myšlenku. Potřebovala by na to mnohem víc času pro přípravu a hlavně nástroje, které to umožňují. Hrozilo tu však vážné riziko, že by to ten starý muž nemusel přežít, zvlášť pokud jej vyvedl z rovnováhy pouhý lov hluboko v jeho paměti.

Rudá, bílá a černá… její esence mihotala a lákala k nahlédnutí. Ipsi se ráda dívala do tajů myšlenek, co ulovila, dokonce i když se to klientům nijak zvlášť nelíbilo. Nebylo na tom nic neprofesionálního. Spíš něco jako výsada lovce. A ona byla lovec, který si mohl dovolit ignorovat malichernosti svých klientů.
Žluté oči ji pozorovaly s podivným klidem, když k ní přistoupila. Přitiskla ruku k hustému kožichu a žaludek se jí nepříjemně zahoupal, jak nahlížela do jiného, cizího způsobu myšlení. V tuto chvíli to bylo nepříjemnější než jindy, jako by se myšlenka stále ještě bránila. Ipsi žasla nad tím, kolik má ještě sil. I s mátožnou hlavou a dezorientující směsicí barev výjevu dokázala pomalu rozpoznat první obrysy… tmavého, děsivého prostoru… jak pro starého muže, jež se bránil svému vidění, tak pro ni samotnou.

Že je něco špatně poznala, už když zahlédla ty pařáty a prázdné plátna obrazů, ve kterých si pamatovala svazky květin, muže a ženy pózující v nařasených šatech i výjevy z chaotických bitev s vojáky na koních, držících meče, kopí a cepy. Přímo uprostřed výjevu se třásla malá postava, co dřepěla u těla lišky. Sál se již nekymácel, zato vyčkával. Obrazy i vzduch zde čpěl smrtí. Lovkyně bojovala, seč mohla, ale její oči zůstávaly stále slepé, uvězněné ve vidění starce, které pro něj nutně muselo zůstat nepochopené. Poslední nahlédnutí do budoucnosti před smrtí.

Ulovená myšlenka žhnula, jak se její esence promítala do reality. Ipsi hleděla sama na sebe a jen pomalu chápala, co se to děje. Už věděla, že je pozdě na návrat, jak z myšlenky, tak ze starcovy umírající mysli. Liška ji nepouštěla, neboť právě teď měla tu moc. Smrt v mysli člověka Ipsi ještě nikdy nespatřila. Byla to bytost, jež se nedala ulovit a málokdo by to chtěl vůbec zkusit. Zůstat v mysli umírajícího bylo pro lovce tabu.

Ipsi cítila, jak se tma prohlubuje a pach sílí. Přítomnost bytosti už byla tak silná, že nebyla schopna myslet na nic jiného. Třásla se a dech se zadrhával a tenčil. Už byla skoro tu. Věděla to. Stála za ní a dýchala jí na krk. Sledovala ji a Ipsi se nemohla otočit. Vidění se mlžilo a temnělo. Stál za ní stín. Šedé tělo a silueta byla nápadně podobná na její psí přízrak až na to, že byla mohutnější a silnější. Původem jistě jeho předek.
Ipsi se zavíraly oči a nořili ji stále hlouběji do temnoty, ze které ještě nikdo nikdy neunikl. Vlk zavyl a věčná temnota zvítězila.


Žena se opírala o futra a hlasem, jež nenesl známky rozrušení, stroze odpovídala do sluchátka.
"Bylo to celkem očividné, jestli chápete, jak to myslím. Pracuji tady už patnáct let."
Ozvalo se zarachocení a žena znuděně přelétla pohledem po místnosti.
Okna byla dokořán a dlouhé bílé závěsy se vzdouvaly větrem. Na posteli chybělo povlečení a staré houpací křeslo zelo prázdnotou.
"Ano, našla jsem ho v pokoji, ano."
Další zachrčení.
"Skoro osmdesát, vysoký tlak, špatný na srdce… lékařskou zprávu ještě nemáme, ale nejspíš infarkt…"
Z chodby se k zárubni dveří došoural stařec v županu. Žena neochotně odtáhla telefon od ucha. "Copak?" zamlaskala.
"Už… je pryč?" zamumlal muž a žena přikývla.
"Odvezli ho před chvílí," potvrdila a ignorovala jeho smutný povzdech. Stařec chvíli jen tak postával, aniž by si všiml, že je tu zřejmě na obtíž.
"Moment, prosím," vzdychla žena do telefonu, když postřehla, jak stařík znovu otvírá pusu.
"A kde je ta dívka? Ta, co za ním přišla na návštěvu?" ptal se muž a sestra zmateně zamrkala.
"Jaká návštěva, vždyť tu za ním nikdy nikdo nepřišel…"
Muž ale urputně vrtěl hlavou.
"Viděl jsem ji tu, taková malá, černovlasá-"
Ženinu pozornost náhle upoutala jiná postava, ochomýtající se kolem prosklených dveří chodby. Přestala starce poslouchat v domnění, že je tu právě včas, aby ji vysvobodila od jeho všetečných otázek.
"Haló, pane? Vy jste pozůstalý? Haló-" zavolala v úlevě, ale vzápětí strnula.
Postava se jí vytratila přímo před očima. Rudý plášť se zamihotal a zmizel i s jeho majitelem.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Patricia Willander Patricia Willander | E-mail | 14. října 2015 v 17:21 | Reagovat

Pěkné :-)

2 Gura-chan Gura-chan | 17. října 2015 v 19:36 | Reagovat

[1]: Děkuji. :)

3 Kiwi Zelená Kiwi Zelená | 20. října 2015 v 14:36 | Reagovat

Mně se to také líbí... :)

4 dasatomaskova dasatomaskova | E-mail | Web | 26. října 2015 v 19:10 | Reagovat

I mě se to líbí... :-)  :-)

5 amoxyclav amoxyclav | E-mail | Web | 5. června 2018 v 1:08 | Reagovat

Hi there, thanks for all the people, I will add many more videos in coming days, admin

6 amoxicillin 875 amoxicillin 875 | E-mail | Web | 5. června 2018 v 4:22 | Reagovat

I am sure this post has touched all the internet people, its really really nice piece of writing on building up new webpage.

7 amoxicilina 500 amoxicilina 500 | E-mail | Web | 5. června 2018 v 23:52 | Reagovat

Hi colleagues, is there any other pleasant webpage related to JavaScript articles or reviews, while this one is pleasant designed for PHP programming.

8 amoxclav amoxclav | E-mail | Web | 6. června 2018 v 5:13 | Reagovat

This article about how to embed a YouTube video code is actually useful designed for fresh internet users. Nice occupation, keep it up.

9 amoxyclav amoxyclav | E-mail | Web | 6. června 2018 v 20:13 | Reagovat

Yup, you are right Google is the most excellent for blogging, Google’s website also come quickly in search engines too.

10 female viagra female viagra | E-mail | Web | 21. června 2018 v 1:05 | Reagovat

I am John, how are you everybody? This post posted at this website is really fastidious.

11 viagra 50 mg viagra 50 mg | E-mail | Web | 21. června 2018 v 3:05 | Reagovat

I am really keen of seeing comic video lessons at youtube, and this video clip is truly so funny, hehehhe.

12 canadian viagra canadian viagra | E-mail | Web | 21. června 2018 v 23:42 | Reagovat

Yup, you are correct Google is the finest in support of blogging, Google’s webpage also come rapidly in search engines too.

13 cheap generic viagra cheap generic viagra | E-mail | Web | 22. června 2018 v 22:34 | Reagovat

Okay, and further more if you desire update alerts from this site then you must subscribe for it, it will be a suitable for you Jackson. Have a decent day!

14 viagra oral jelly online mail-order pharmacies viagra oral jelly online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 23. června 2018 v 18:39 | Reagovat

Hello, how's it going? Just shared this post with a colleague, we had a good laugh.

15 generic for viagra generic for viagra | E-mail | Web | 24. června 2018 v 3:31 | Reagovat

Today YouTube video clips quality is more superior and enhanced, thus that’s the motive that I am watching this video at here.

16 sildenafil sildenafil | E-mail | Web | 24. června 2018 v 8:53 | Reagovat

Hello to every body, it’s my first go to see of this weblog; this weblog includes remarkable and really good data designed for readers.

17 viagra for sale viagra for sale | E-mail | Web | 24. června 2018 v 14:01 | Reagovat

It’s an remarkable post in support of all the web viewers; they will obtain benefit from it I am sure.

18 viagra for sale viagra for sale | E-mail | Web | 24. června 2018 v 16:56 | Reagovat

I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really fastidious paragraph on building up new webpage.

19 womens viagra womens viagra | E-mail | Web | 24. června 2018 v 19:52 | Reagovat

There is also one other technique to increase traffic in favor of your web site that is link exchange, so you as well try it

20 superdrug viagra superdrug viagra | E-mail | Web | 25. června 2018 v 5:10 | Reagovat

Actually when someone doesn’t understand afterward its up to other people that they will help, so here it occurs.

21 cialis online cialis online | E-mail | Web | 6. července 2018 v 18:00 | Reagovat

If some one desires to be updated with hottest technologies after that he must be go to see this site and be up to date all the time.

22 generic cialis at walmart generic cialis at walmart | E-mail | Web | 6. července 2018 v 18:47 | Reagovat

Okay I am also in look for of Flash tutorials, as I want to learn more regarding flash, therefore if you have please post it here.

23 buy cialis buy cialis | E-mail | Web | 6. července 2018 v 19:10 | Reagovat

Wow! this cartoon type YouTube video I have viewed when I was in primary level and at the present I am in college and viewing that over again at this place.

24 cialis tablets cialis tablets | E-mail | Web | 6. července 2018 v 19:54 | Reagovat

Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are fastidious for new people.

25 buy cheap cialis online buy cheap cialis online | E-mail | Web | 6. července 2018 v 20:16 | Reagovat

I pay a quick visit every day some web pages and websites to read posts, but this webpage provides feature based writing.

26 tadalafil 20 mg tadalafil 20 mg | E-mail | Web | 6. července 2018 v 21:18 | Reagovat

What's up to all, I am also genuinely keen of learning Personal home pages programming, except I am new one, I always used to read posts related to Personal home page programming.

27 buy cheap cialis online buy cheap cialis online | E-mail | Web | 6. července 2018 v 23:09 | Reagovat

Can any one tell me that is there any online course for Web optimization, as I want to learn more on the topic of Search engine marketing.

28 cialis coupons 2018 cialis coupons 2018 | E-mail | Web | 7. července 2018 v 4:29 | Reagovat

Hi there, thanks for all the people, I will add many more video lessons in future days, admin

29 cialis 5mg cialis 5mg | E-mail | Web | 7. července 2018 v 5:31 | Reagovat

Wow! At last I got a web site from where I can truly take useful data regarding my study and knowledge.

30 cialis coupons cialis coupons | E-mail | Web | 7. července 2018 v 12:41 | Reagovat

Asking questions are genuinely nice thing if you are not understanding anything completely, except this article gives fastidious understanding yet.

31 cialis 5mg cialis 5mg | E-mail | Web | 7. července 2018 v 14:22 | Reagovat

Hi there I am from Australia, this time I am viewing this cooking related video at this web site, I am in fact cheerful and learning more from it. Thanks for sharing.

32 cialis 5 mg cialis 5 mg | E-mail | Web | 7. července 2018 v 14:56 | Reagovat

As the admin of this site is working, no uncertainty very rapidly it will be renowned, due to its feature contents.

33 tadalafil tablets tadalafil tablets | E-mail | Web | 7. července 2018 v 15:31 | Reagovat

Hello to every body, it’s my first visit of this blog; this website consists of amazing and genuinely excellent data in support of visitors.

34 tadalafil generic tadalafil generic | E-mail | Web | 7. července 2018 v 16:06 | Reagovat

My grand father all the time used to watch YouTube humorous video lessons, hehehehehe, because he needs to be glad forever.

35 buy cialis buy cialis | E-mail | Web | 8. července 2018 v 1:26 | Reagovat

What's up, okay brother there are sure many blogging blogs, but I advise you to use Google’s free blogging services.

36 cialis tablets cialis tablets | E-mail | Web | 8. července 2018 v 2:03 | Reagovat

For newest news you have to go to see world wide web and on the web I found this web page as a most excellent site for hottest updates.

37 viagra coupon viagra coupon | E-mail | Web | 9. července 2018 v 19:53 | Reagovat

What's up colleagues, how is everything, and what you want to say about this article, in my view its truly awesome for me.

38 sildenafil prices sildenafil prices | E-mail | Web | 9. července 2018 v 21:41 | Reagovat

Hi to all, I am also actually keen of learning Personal home pages programming, but I am new one, I every time used to examine articles or reviews related to Personal home page programming.

39 women viagra women viagra | E-mail | Web | 9. července 2018 v 23:38 | Reagovat

I pay a quick visit every day a few blogs and websites to read posts, except this blog presents feature based articles.

40 generic viagra generic viagra | E-mail | Web | 10. července 2018 v 2:04 | Reagovat

I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using net for posts, thanks to web.

41 viagra natural viagra natural | E-mail | Web | 10. července 2018 v 11:15 | Reagovat

No problem, and further more if you would like update alerts from this site then you have to subscribe for it, it will be a suitable for you Jackson. Have a decent day!

42 generic viagra generic viagra | E-mail | Web | 10. července 2018 v 14:50 | Reagovat

Thanks to my father who told me on the topic of this web site, this weblog is in fact amazing.

43 canadian viagra canadian viagra | E-mail | Web | 10. července 2018 v 19:37 | Reagovat

Genuinely it’s called Search engine marketing that when i search for this post I found this web page at the top of all web pages in search engine.

44 buy generic viagra online buy generic viagra online | E-mail | Web | 10. července 2018 v 23:06 | Reagovat

Hmmm, yup no doubt Google is best in favor of blogging but today word press is also pleasant as a blogging as its Search engine optimization is nice defined already.

45 pink female viagra online mail-order pharmacies pink female viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 10. července 2018 v 23:21 | Reagovat

Hi, thanks for all the viewers, I will add many more video tutorials in future days, admin

46 viagra soft tabs online mail-order pharmacies viagra soft tabs online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 11. července 2018 v 4:48 | Reagovat

If you are going to watch humorous videos on the internet then I suggest you to go to see this website, it includes genuinely thus funny not only movies but also other stuff.

47 viagra 100mg viagra 100mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 7:07 | Reagovat

What's up, I would like to subscribe for this website to take hottest updates, therefore where can i do it please help.

48 generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil | E-mail | Web | 20. července 2018 v 13:27 | Reagovat

What's up, yes this piece of writing is in fact good and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

49 cialis generic cialis generic | E-mail | Web | 20. července 2018 v 14:54 | Reagovat

In fact movie is the presentation of some one’s feelings; it gives the lesson to the users.

50 cialis on line cialis on line | E-mail | Web | 20. července 2018 v 15:35 | Reagovat

This video post is genuinely enormous, the noise feature and the picture quality of this film post is actually remarkable.

51 cialis online cialis online | E-mail | Web | 20. července 2018 v 19:22 | Reagovat

You have to waste less time to search your necessary topic on world-wide-web, because today the searching techniques of search engines are good. That’s why I fount this piece of writing at this place.

52 cheap cialis cheap cialis | E-mail | Web | 20. července 2018 v 20:17 | Reagovat

What's up to every body, it’s my first go to see of this web site; this web site carries awesome and in fact good data in favor of readers.

53 tadalafil generic tadalafil generic | E-mail | Web | 21. července 2018 v 4:56 | Reagovat

I’m gone to tell my little brother, that he should also pay a visit this website on regular basis to get updated from hottest news update.

54 generic cialis at walmart generic cialis at walmart | E-mail | Web | 21. července 2018 v 6:15 | Reagovat

It is the happiest time of my life so far, when I am watching these} funny movies here, because after whole day working I was so tired and now feeling nicely.

55 cialis tablets cialis tablets | E-mail | Web | 21. července 2018 v 9:57 | Reagovat

Hi there, just wanted to tell you, I loved this post. It was inspiring. Keep on posting!

56 cialis 5 mg cialis 5 mg | E-mail | Web | 21. července 2018 v 12:23 | Reagovat

It’s an remarkable paragraph designed for all the internet users; they will get benefit from it I am sure.

57 cialis prices cialis prices | E-mail | Web | 21. července 2018 v 17:11 | Reagovat

Its definitely brilliant YouTube video in terms of quality, truly nice, its quality is really appreciable.

58 tadalafil 20mg tadalafil 20mg | E-mail | Web | 21. července 2018 v 19:38 | Reagovat

For my learning purposes, I at all times used to get the video lectures from YouTube, for the reason that it is easy to fan-out from there.

59 tadalafil 20 mg tadalafil 20 mg | E-mail | Web | 21. července 2018 v 20:33 | Reagovat

Hi, always i used to check website posts here early in the dawn, for the reason that i love to find out more and more.

60 cialis prices cialis prices | E-mail | Web | 21. července 2018 v 21:22 | Reagovat

|When I want to place gallery or LightBox or even a slider on my web page I forever try to use jQuery script in favor of that.

61 buy cialis online buy cialis online | E-mail | Web | 22. července 2018 v 7:59 | Reagovat

Hi there, after reading this amazing article i am too glad to share my experience here with mates.

62 buy generic cialis online buy generic cialis online | E-mail | Web | 22. července 2018 v 22:19 | Reagovat

Hurrah! After all I got a blog from where I can in fact take helpful data concerning my study and knowledge.

63 tadalafil tablets tadalafil tablets | E-mail | Web | 22. července 2018 v 23:39 | Reagovat

Really movie is the presentation of some one’s feelings; it provides the lesson to the visitors.

64 cialis 20 mg cialis 20 mg | E-mail | Web | 23. července 2018 v 10:26 | Reagovat

Superb, what a blog it is! This website gives helpful facts to us, keep it up.

65 cialis 20 mg cialis 20 mg | E-mail | Web | 23. července 2018 v 14:50 | Reagovat

I and my friends watch the football game clips at YouTube all the time, as they have in pleasant quality.

66 cialis tablets cialis tablets | E-mail | Web | 23. července 2018 v 18:56 | Reagovat

It’s my first pay a visit to this site, and I am truly surprised to see such a nice feature YouTube video posted at this place.

67 cialis coupons 2018 cialis coupons 2018 | E-mail | Web | 24. července 2018 v 22:07 | Reagovat

What's up little ones, you all must watch comic video lessons, but take into account that first study then enjoyment okay.

68 buy cialis online buy cialis online | E-mail | Web | 24. července 2018 v 22:24 | Reagovat

What's up to all, the YouTube video that is posted at at this juncture has truly fastidious quality along with good audio quality

69 cialis 5mg cialis 5mg | E-mail | Web | 24. července 2018 v 23:05 | Reagovat

This article provides clear idea in support of the new people of blogging, that in fact how to do blogging and site-building.

70 generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil | E-mail | Web | 25. července 2018 v 3:47 | Reagovat

Hi every buddy, it’s a fantastic fun at at this place viewing these funny YouTube movies at at this place, good material, thanks to admin

71 generic cialis at walmart generic cialis at walmart | E-mail | Web | 25. července 2018 v 5:36 | Reagovat

Why YouTube movies are shared everywhere? I think one cause is that these are simple to take embed script and paste that script anywhere you desire.

72 cialis for sale cialis for sale | E-mail | Web | 25. července 2018 v 5:36 | Reagovat

Hi, is it rite to just study from textbooks not to pay a visit internet for newest updates, what you say guys?

73 cialis prices cialis prices | E-mail | Web | 25. července 2018 v 10:13 | Reagovat

Hi, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that’s truly fine, keep up writing.

74 tadalafil generic cialis 20mg tadalafil generic cialis 20mg | E-mail | Web | 25. července 2018 v 11:27 | Reagovat

Hi, thanks for all the people, I will upload many more video clips in future days, admin

75 cialis 5mg cialis 5mg | E-mail | Web | 25. července 2018 v 15:56 | Reagovat

Wow! this cartoon type YouTube video I have viewed when I was in primary level and at this time I am in college and watching that over again here.

76 cheap viagra generic cheap viagra generic | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 18:10 | Reagovat

Hi mates, I am again at this place, and reading this paragraph related to SEO, its also a nice piece of writing, thus keep it up.

77 viagra generic viagra generic | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 20:04 | Reagovat

What's up to all, as I am truly keen of reading this weblog’s post to be updated on a regular basis. It contains fastidious data.

78 brand viagra online mail-order pharmacies brand viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 21:03 | Reagovat

What's up friends, its impressive post on the topic of tutoringand fully explained, keep it up all the time.

79 superdrug viagra superdrug viagra | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 21:05 | Reagovat

What's up, thanks for all the visitors, I will upload many more video clips in future days, admin

80 women viagra women viagra | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 22:56 | Reagovat

I am in fact glad to read this blog posts which carries plenty of useful information, thanks for providing these data.

81 viagra samples viagra samples | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 22:58 | Reagovat

All right I am also in look for of Flash tutorials, since I desire to learn more on the topic of flash, so if you have please post it at this place.

82 womens viagra womens viagra | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 1:48 | Reagovat

Wonderful, what a webpage it is! This blog provides helpful data to us, keep it up.

83 sildenafil buy sildenafil buy | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 3:28 | Reagovat

This paragraph gives clear idea in support of the new viewers of blogging, that really how to do blogging.

84 female viagra female viagra | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 5:40 | Reagovat

Wow! After all I got a web site from where I can in fact get useful information regarding my study and knowledge.

85 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 6:07 | Reagovat

Hahahaha, what a comical this YouTube video is! My group is still laughing, thanks to admin who had posted at this web page.

86 tesco viagra tesco viagra | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 7:44 | Reagovat

Hi there to every single one, it’s genuinely a nice for me to go to see this website, it consists of precious Information.

87 viagra online viagra online | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 9:25 | Reagovat

I pay a quick visit day-to-day some websites and websites to read articles or reviews, however this webpage gives quality based posts.

88 viagra natural viagra natural | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 10:13 | Reagovat

I also like Flash, however I am not a good designer to design a Flash, except I have computer software by witch a Flash is automatically created and no additional to work.

89 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 14:12 | Reagovat

Hi Dear, are you genuinely visiting this site daily, if so afterward you will without doubt get nice know-how.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama